2023. november 28.

oszod3

Határozatok

2023

pdf77/2023. (11.08) Határozat Balatonszemes és Balatonőszöd összekötő út mentén kipusztult 30 db hársfa pótlásáról

pdf76/2023. (11.08) Határozat Balatonőszöd Község Önkormányzatának rendkívüli önkormányzati támogatásra benyújtandó II. pályázatáról - REKI II.

pdf75/2023. (11.08) Határozat Napirendi pontokról

pdf74/2023. (10.16) Határozat Napirendi pontokról - Közmeghallgatás

pdf73/2023. (09.26) Határozat - Települési támogatási kérelemről_Z

pdf72/2023. (09.26) Határozat - A BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj-pályázatról - 2024

pdf71/2023. (09.26) Határozat - Takarékossági intézkedésekről

pdf70/2023. (09.26) Határozat - Balatonőszöd Község Önkormányzatának rendkívüli önkormányzati támogatásra benyújtandó pályázatáról - REKI 2023

pdf69/2023. (09.26) Határozat - Takáts Gyula Könyvtár beszámolójáról a településen 2022. évben végzett könyvtári szolgáltatásokról

pdf68/2023. (09.29) Határozat - 2023. évi idegenforgalmi szezon értékeléséről, beszámoló a nyári rendezvényekről

pdf67/2023. (09.26) Határozat - Két ülés közötti fontosabb eseményekről

pdf66/2023. (09.26) Határozat - Nyitnikék Óvoda 2022_2023. nevelési év munkájáról

pdf65/2023. (09.26) Határozat - Napirendi pontok

pdf64/2023. (08.08) Határozat - Bérlakások bérlőinek kijelöléséről_Z

pdf63/2023. (08.08) Határozat - Bérlakások bérlőinek kijelöléséről_Z

pdf62/2023. (08.08) Határozat - 4 órás munkaerő felvételéről

pdf61/2023. (08.08) Határozat - 8 lakásos társasház gázfogyasztásáról

pdf60/2023. (08.08) Határozat - 2023. évi igazgatási szünet elrendeléséről

pdf59/2023. (08.08) Határozat - Katamarán sétány

pdf58/2023. (08.08) Határozat - Nemzeti Művelődési Intézettel kötött bérleti szerződésről

pdf57/2023. (08.08) Határozat - Napirendi pontokról

pdf56/2023. (06.29) Határozat - Egy fő szociális étkeztetésének térítési díjáról_Z

pdf55/2023. (06.29) Határozat - 2022.(IX.27.) határozat visszavonásáról

pdf54/2023. (06.29) Határozat - Védőnői szolgálatról

pdf53/2023. (06.29) Határozat - Lakásbérleti szerződés hosszabbításáról

pdf52/2023. (06.29) Határozat - Strandi büfék áramellátásáról

pdf51/2023. (06.29) Határozat - Balatonőszödi sportnapról

pdf50/2023. (06.29) Határozat - Balatonszemesi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetés módosításának elfogadásáról

pdf49/2023. (06.29) Határozat - Napirendi pontokról

pdf48/2023. (06.13) Határozat - Játszótéri eszközök felülvizsgálatáról

pdf47/2023. (06.13) Határozat - Árajánlat egynyári virágok ültetéséről

pdf46/2023. (06.13) Határozat - Éves összefoglaló ellenőrzési jelentés a Balatonőszödi Községi Önkormányzatnál 2022. évben végzett belső ellenőrzési tevékenységről

pdf45/2023. (06.13) Határozat - Magyar Falu Program (MFP-UHJ_2023) c. felhívására benyújtani kívánt pályázatról

pdf44/2023. (06.13) Határozat - Napirendi pontokról

pdf43/2023. (05.25 Határozat - Egy fő településtámogatási kérelméről_Z

pdf42/2023. (05.25) Határozat - Orosz-ukrán háború egy éves évfordulójáról szóló 5_2023. számú országgyűlési határozat megerősítéséről

pdf41/2023. (05.25) Határozat - Önkormányzat 2022. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

pdf40/2023. (05.25) Határozat - Önkormányzat 2022. éves beszámolójáról és a zárszámadási rendelet elfogadásáról

pdf39/2023. (05.25) Határozat - Önkormányzat 2022. évi költségvetési tartalék átcsoportosításáról

pdf38/2023. (05.25) Határozat - Balatonszemesi Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi zárszámadásáról

pdf37/2023. (05.25) Határozat - Napirendi pontokról

pdf36/2023. (04.27) Határozat - 2023. évi nyári programokról, az idegenforgalmi tevékenység aktuális kérdéseiről

pdf35/2023. (04.27) Határozat Hullám üdülőpark területén lévő fák kivágásáról

pdf34/2023. (04.27) Határozat Két ülés között történt fontosabb eseményekről

pdf33/2023. (04.27) Határozat Lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

pdf32/2023. (04.27) Határozat Napirendi pontokról

pdf31/2023. (03.30) Határozat Egy fő lakbércsökkentési kérelméről (Zárt)

pdf30/2023. (03.30) Határozat Horgászversenyről

pdf29/2023. (03.30) Határozat Közbeszerzési terv készítéséről

pdf28/2023. (03.30) Határozat 2023. évi szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatás igényléséről

pdf27/2023. (03.30) Határozat - Önk. által fenntartott és működtetett szociális alapszolgáltatás szociális étkeztetés 2022. évi szakmai munkájáról

pdf26/2023. (03.30) Határozat - Napirendi pontokról

pdf25/2023. (03.21) Határozat - A fogorvosi ügyelet ellátásáról

pdf24/2023. (03.21) Határozat - A házi segítségnyújtás működtetéséről

pdf23/2023. (03.21) Határozat - Balatonszárszói Óvodafenntartó Társulásnak Alapító Okirat módosításáról

pdf22/2023. (03.21) Határozat - Napirendi pontokról

pdf21/2023. (02.23) Határozat - A 2023. évi lakossági víz-és csatornaszolgáltatás támogatása

pdf20/2023. (02.23) Határozat - Ügyrendi Bizottság vagyonnyilatkozatokról szóló beszámolójáról

pdf19/2023. (02.23) Határozat - Napirendi pontokrólC

pdf18/2023. (02.23) Határozat - Együttes ülés - Balatonszemesi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetésének elfogadásáról

pdf17/2023. (02.23) Határozat - Együttes ülés - Napirendi pontról_BŐ

pdf16/2023. (02.14) Határozat - Települési támogatási kérelemről_ZÁRT

pdf15/2023. (02.14) Határozat - Egy fő szociális étkeztetés térítési díjáról_ZÁRT

pdf14/2023. (02.14) Határozat - Egy fő szociális étkeztetés térítési díjáról_ZÁRT

pdf13/2023. (02.14) Határozat - Beadvány érkezéséről

pdf12/2023. (02.14) Határozat - Horgászversenyekről Balatonőszödön

pdf11/2023. (02.14) Határozat - Szemes-Őszöd-Somogytúr Óvoda Intézményfenntartó Társulás 2023. évi költségvetésének jóváhagyásáról

pdf10/2023. (02.14) Határozat - Balatonlellei Pénzügyi Végrehajtási Társulás Társulási Megállapodásának módosításáról

pdf9/2023. (02.14) Határozat - Polgármester 2023. évre vonatkozó cafeteria-juttatás megállapításáról

pdf8/2023. (02.14) Határozat - Polgármester 2023. évi szabadságának ütemezéséről

pdf7/2023. (02.14) Határozat - Ingatlan bérbeadásáról

pdf6/2023. (02.14) Határozat - Közművelődési alapszolgáltatás éves tervéről

pdf 5/2023. (02.14) Határozat - 2023 - 2024-es tanévre vonatkozó iskolai felvételi körzethatárok tervezetének önkormányzati véleményezéséről és elfogadásáról

pdf 4/2023. (02.14) Határozat - Önk. saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteinek jóváhagyásáról

pdf 3/2023. (02.14) Határozat - Napirendi pontokról

pdf 2/2023. (01.20) Határozat - Balatonőszöd Szabadság u. 89. sz. alatti ingatlan helyiségeinek bérbeadásáról

pdf1/2023. (01.20) Határozat - Napirendi pontokról