2023. május 29.

oszod3

Múlt és jelen

2020. március 06. 0

mult1Balatonőszöd 560 fős somogyi település a Balaton déli partján, Balatonszárszó és Balatonszemes között.

A falu 900 éves, de a régészeti leletek azt bizonyítják, hogy már időszámításunk előtt 3000 évvel települtek ide emberek. A római korból származó és a népvándorlás kori tárgyi emlékek is arra utalnak, hogy a hely alkalmas volt a letelepedésre.

Első ismert okleveles említése 1082-ből származik "praedium Euschud" alakban. 1229-ben már "villa Euseed" formában írtak róla, ekkor a székesfehérvári káptalan birtoka volt. A fentiek szerint a XI. században még majorság-szerű település Őszöd,s a XIII. századra emelkedett falu rangjára. A nyelvészek szerint az "Őszöd" alak egyszerű személynév, valószínűleg a település első tulajdonosától származott át a falura.mult2

Az 1332-37-es pápai tizedjegyzékből tudjuk, hogy Őszöd egyházas hely volt, később is többször említik a karádi esperesség szóládi plébániájának filiájaként.

A falu 1541-42-ben török kézbe kerül, 1599-ig a tihanyi vár tartozékaként tartják nyílván. Egy török kincstári fejadó lajstrom 6 házat említ, a hódoltság megszűnését követően a falu lassan újra benépesül, de még 1715-ben is csak 4 házát írják össze a településnek. Valószínű, hogy Őszöd ekkor foglalta el a mai helyét, hiszen a török a mai temető környéki települést teljesen elpusztította.

mult3Annak ellenére, hogy a falu túlnyomó része egyházi birtok volt, a reformációt követően sokan tértek át a protestáns hitre. A református gyülekezetre vonatkozó első adat 1623-ból származik. Egy 1749-es egyházlátogatási jegyzőkönyv alapján a 198 lakos 24%-a katolikus, a többi református ill. evangélikus.

Jelentős szerepet játszott a falu az ellenreformáció idején, az üldöztetések ellenére itt gyakorolhatták vallásukat a reformátusok. Ebben az időben a szomszédos településekről is ide jártak istentiszteletre a hívek. Köszönhető volt ez annak, hogy a templom és lelkészlakás a protestáns Vázsonyi család birtokán volt, és így nem vehették el vagy rombolhatták le, mint másutt.mult4

Döntő fordulat volt a falu életében 1807, amikor I. Ferenc császár a piarista rendnek adományozta az egyházi birtokokat. Innentől kezdve a Kegyes Tanítórend egészen 1945-ig meghatározó szerepet töltött be Őszöd életében. Egységes birtokszerkezetet hozott létre, birtokain korszerű gazdálkodást folytatott, a gabonatermesztés és állattenyésztés eredményei mellett kiváló minőségű borok születtek az uradalmi pincében, de foglalkoztak erdészettel, halászattal is.

mult5

Balaton-parti területeit 1929-től parcellázta fel a rend, itt alakult ki az őszödi fürdőtelep, és itt építtette fel kápolnáját 1935-ben a Balatonőszödi fürdőegyesület.

Az 1945 utáni időszakban a település rövid ideig volt önálló, később a Balatonszemesi Községi Tanácshoz, majd a Balatonszárszói Nagyközségi Közös Tanácshoz tartozott, egészen 1990-ig.

Az 1990 őszén megválasztott képviselő-testület döntését követően a falu önálló Polgármesteri Hivatalt hozott létre 1991 januárjától, és működtette 2008 decemberéig.

jelen1

2009 január elsejével hozta létre a két település képviselő- testülete Balatonszemes Balatonőszöd Községek Körjegyzőségi Hivatalát. A körjegyzőség központja Balatonszemes, Balatonőszödön ügyfélszolgálati iroda működik.

A település jelenleg nem tart fenn önálló intézményt, a nevelési és oktatási feladatokat Balatonszemessel közösen, intézményfenntartó társulás keretében oldja meg, az egészségügyi ellátást szintén közösen biztosítja a két település. Az egyéb önkormányzati feladatokat a Balatonföldvári Többcélú Kistérségi Társulás tagjaként látja el Balatonőszöd.

Közvetlen Balaton parti szakasszal rendelkezik ugyan a falu, de jelenleg ennek több mint kétharmada zárt. A fennmaradó részen található a szabad strand.