2024. június 14.

oszod3

KÜLTERÜLETI ÚT FELÚJÍTÁSA


 Kulteruleiti ut palyazat logos

A Vidékfejlesztési Program keretén belül a Vidékfejlesztési Program Irányító Hatósága, mint Támogató
által 2021.05.28 napján meghirdetett, Külterületi helyi közutak fejlesztése című, VP6-7.2.1.1-21 kódszámú
felhívás alapján, Balatonoszöd Község Önkormányzata pályázatát, 73 515 254 Ft összegű támogatásra
érdemesnek ítélte.
Projekt címe: Balatonoszöd - 078 HRSZ külterületi út felújítása
A projekt célja a Balatonöszöd, 078 hrsz-ú önkormányzati külterületi út felújítása, amely jelenleg meglévő
földút, mely nehezen járható mezőgazdasági földút. Felső rétegében humuszos, alatta változóan homokos és
kötöttebb agyagos talaj is található. Esőzések során és utána keréknyomokban erősen felázott göröngyös
földúton a forgalom hatására oly mértékű süllyedések keletkeztek, hogy a nyomvonalon nem lehet
közlekedni, ezért a forgalom újabb nyomokat keres, melyek eltérnek a tényleges útterület nyomvonalától, új
utat törve a környező mezőgazdasági területek megközelítése érdekében. Az út elején és végén a csatlakozó
utaknál az átereszek tisztítása szükséges, valamint a csatlakozó árkok az átereszek előtt és után 10-10 fm
hosszon tisztításra kerülnek, továbbá a 7 sz. főút közúti árkát az áteresz előtt és után 5-5 m hosszon burkolni
kell. A régi, tényleges nyomvonalon idővel elvadult növényzet is kialakult, melyet irtani és rendezni
szükséges. A kedvezőtlen állapot hosszú időn keresztül alakult ki, leginkább az időjárás, az esőzések okozta
talajerózió miatt. Jellemzően a tavaszi és az őszi csapadékosabb időszakban nehezen járható. Földárok
nyomai nincsenek, nem is voltak a sík területen a csapadékvíz szépen mindig elszikkad, illetve némi
hosszirányú útlejtés elvezette a vizet, csak a keréknyomokkal deformálódott útról, a kátyúkból már nem
folyik le a csapadékvíz.
A tervezett földút mechanikai stabilizációja - a 1880 nm írtási és 27 db fakivágási munkák után, földmű és
tükör készítést követően - 6,0 m szélességben készül, 1,50-1,50 m széles padkával. A korona szélessége 9,0
m. Út hossza összesen 1026,56 m. A közúti csatlakozásnál a 7 sz. főútnál meglévő útlejáró szélesítése és
felújítása tervezett aszfalt terítéssel 25 m hosszon. A tervezési területen meglévő műtárgyak és átereszek
nem találhatók. A fejlesztendő útszakaszon 5 leágazás (csatlakozó földút) kialakítása fog megvalósulni –
mechanikai stabilizációval megerősítésre kerülni, hogy a termelők a földjeiket könyebben elérjék. A földút
csatlakozásoknál 5 helyen 3 m széles mechanikai stabilizáció/sárrázó készül 10-10 fm hosszon. Csatorna
építés nem vált szükségessé, növény telepítés nem tervezett.
2 db napelemes tábla kerül elhelyezésre. Célja, hogy éjszakai üzemben a nem közvilágított területeken is
kellő felhívó figyelemmel rendelkezzen az útminőség változásra való felhívás, illetve másodlagos célja, a
lakosság számára a napelemes technológia, mint környezetbarát technológia bemutatása.
Az út elején és végén a csatlakozó utaknál az átereszek tisztítása szüksége, valamint a csatlakozó árkok az
átereszek előtt és után 10-10 fm hosszon tisztításra kerülnek, továbbá a 7 sz. főút közúti árkát az áteresz
előtt és után 5-5 m hosszon burkolni kell. Növénytelepítés nem tervezett, egyéb műtárgy nem tervezett.
A Támogatás intenzitása: 95,00 %
A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2023.03.31.

Galéria